"Nowe Szaty Cesarza". Projekt na podstawie baśni H. Ch. Andersena.
"The Emperor's New Clothes". The project based on H. Ch. Andersen's fable.
Technika / Technique: Sitodruk na tkaninie. / Screen-print on fabric.
Projekt zajął I miejsce w kategorii druku na tkaninie w konkursie RDS National Crafts Competition w Dublinie w 2008 roku.
This project was awarded first prize in the printed textiles category at the RDS National Crafts Competition in 2008.