"Grow your own" Książka ogrodnicza / "Grow your own" Gardening Book.
Technika / Technique: Technika mieszana. / Mixed-media. Rok / Year: 2009