Kamila Bartuzi-Monaghan
…………
Absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego w Nałęczowie oraz Wydziału Komunikacji Wizualnej i Multimediów w Athlone Institute of Technology w Irlandii. Dyplom ukończyła z wyróżnieniem; otrzymała również tytuł Student Roku 2010.

Laureatka pierwszej nagrody w konkursie RDS National Crafts Competition 2008 w Dublinie za pracę pt The Emperor's New Clothes - Nowe Szaty Cesarza wg H.Ch. Andersena.

Uczestniczka wystaw zbiorowych w ramach konkursu RDS Student Awards 2009 w Dublinie, Cobh, Birr i Letterkenny w Irlandii.

Od 2012 prowadzi własną pracownię graficzną, świadcząc usługi przede wszystkim dla klientów z Polski i Irlandii. Specjalizuje się w projektowaniu: identyfikacji wizualnych (logo, księga znaku, akcydensy), graficznych interfejsów internetowych (layouty stron www, szablony newsletterów), ilustracji oraz materiałów promocyjno-reklamowych.


…………
Kamila Bartuzi-Monaghan is both a graduate of the School of Art in Nałęczów (Poland) and the Athlone Institute of Technology (Ireland). She completed the studies with distinction and she was also awarded the title of Student Of The Year for 2010 at AIT.

Kamila won first prize in the RDS National Crafts Competition 2008 in Dublin for her work entitled The Emperor's New Clothes by H.Ch. Andersen.

Kamila's artwork was exhibited in the RDS Student Awards 2009 group exhibitions in Dublin, Cobh, Birr and Letterkenny in Ireland.

Since 2012 Kamila has been running her own graphic design studio. She provides services primarily to customers based in Poland and Ireland. She specialises in branding projects (visual identity, logos, stationery), web interfaces (web layouts, newsletters templates), illustration and advertisement.