Logo Design for Residents Security and Crisis Management Department, The Municipality of Lublin City. Year: 2015.

Bezpieczna Szkoła w Strefie Schengen - projekt logo. Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego. Urząd Miasta Lublin. Rok: 2015

Link: www.bezpiecznaszkola.lublin.eu